top of page

TraceTek läckdetekteringssökning för industrin och komersiella byggnader.

 

Flytande läckage kan skada kritisk infrastruktur, miljö, individuell säkerhet eller växters integritet. Det är aldrig försent att installera ett TraceTek läcksökningsmetod som gör dig uppmärksam på det exakta läget av läckan så att du kan vidta åtgärder innan skadan sker.

 

Goda skäl att välja TraceTek läckdetektering:

 

* Tillförlitliga läckdetekteringskablar och sensorer för vatten, olja och syror - som används i tusentals installationer i hela världen.

 

* Digitala signaler som ger lokala, nätbaserade och fjärrlarm och diagnostik.

 

* Modulsystem så att enkla eller komplexa system kan konfigureras och möjliggöra framtida expansion

 

En komplett lösning för att ge lugn i kritiska applikationer!

Film

Broschyrer

bottom of page